გურამ ქარაზანაშვილი

წამყვანი სპეციალისტი, უროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
უროლოგის რანგში კლინიკური მუშაობა და სტაჟირება

  • 2012 წ ბერლინი, გერმანია
  • 2005-2006 წ ბონი, გერმანია
  • 2000-2001 წ მალმო, შვედეთი
  • 1997-1998 წ ბონი, გერმანია
  • 1996 წ, ოფენბახი მაინზე, გერმანია
  • 1995წ, ნაიმეგენი ჰოლანდია
  • 1997-1991 წ, მოსკოვი, რუსეთი

უროლოგის ლიცენზია მიღებული აქვს გერმანიაში – სერთიფიკატის #24.20.05-Karazanashvili

სამეცნიერო საქმიანობა

25.05.2011 – საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი პროსტატის კიბოზე სამეცნიერო კვლევებისათვის;
2010წლიდან – ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის სამეცნიერო წევრი;
2008 წლიდან – ევროპის უროლოგთა ასოციაციის კლინიკური კვლევების ოფისის წევრი;
2005 წლიდან – ევროპის უროლოგთა ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალის – „ევროპის უროლოგია“- რეცენზენტი;
2006წ. – ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლტის ფონდის სტიპენდია;
2003წ. – ამერიკისა და ევროპის უროლოგთა ასოციაციების აკადემიური გაცვლის პროგრამის მონაწილე;
2002წ. – სადოქტორო დისერტაციის დაცვა;
2000წ. – შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდია;
1998წ. – პრიზი საუკეთესო მოხსენებისათვის, პროგრესი და წინააღმდეგობანი ონკოუროლოგიაში, როტერდამი, ჰოლანდია;
1997წ. – გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) სტიპენდია;
1996წწ. – გერმანიის უროლოგთა საზოგადოების სტიპენდია;
1995წ. – ევროპის უროლოგთა ასოციაციის სტიპენდია;
1995 წლიდან – ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი;
1991წ (ქ. მოსკოვი) – საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა
ამერიკიულ და ევროპულ ჟურნალებში სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი