მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკა (აშშ)

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თემატური საძიებელი

ადამიანის სხეულის ენციკლოპედია: ადამიანის სხეულის სამგანზომილებიანი მოდელი

სამედიცინო ენციკლოპედია (მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრი)

სამედიცინო ლექსიკონი (PSP)