ჰოსპიტალის შესახებ

“MMT ჰოსპიტალი” წარმოადგენს ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხორციელდება უმაღლესი ხარისხის ამბულატორიული, სტაციონარული და დაიგნოსტიკური მომსახურება. კლინიკის მოიცავს სრულ სპექტრს: მოზრდილთა უროლოგიას, ქირურგიას, გინეკოლოგიასა და აღნიშნული მომართულების ყველა სირთულის ონკოლოგიურ ოპერაციებს. პროფესიონალი, მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილი სპეციალისტების მიერ ტარდება ოპერაციები ლაპაროსკოპიითა და ღია წესით, ასევე ბავშვთა უროლოგიური და სხვადასხვა სახის ექსკლუზიური ოპერაციები.

ჩვენი პრიორიტეტები

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება

ჰოსპიტალის პროფესიონალთა გუნდი 24 საათიან რეჟიმში ზრუნავენ პაციენტთა ჯანმრთელობაზე, რისთვისაც მუდმივ დინამიურ პროცესში ვიმყოფებით: აქტიურად ვთანამშრომლობთ ჯანდაცვის სისტემის საერთაშორისო პროფესიონალ ასოციაციებთან, მონაწილეობას ვიღებთ მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების შემუშავებაში და ჩვენს ჰოსპიტალში ვნერგავთ მსოფლიოში უკვე კარგად აპრობირებულ, წარმატებული მკურნალობის ტექნოლოგიებს.

თანამედროვე ტექნოლოგიები

ჰოსპიტალში მუდმივად ხდება სამედიცინო აპარატურის განახლება, რაც მაღალტექნოლოგიური, მცირედ ინვაზიური ოპერაციების ჩატარების საშუალებას იძლევა. შესაბამისად მცირდება პაციენტის პოსტოპერაციული რეაბილიტაციის დრო.

პაციენტზე ზრუნვა

ჩვენ გვაქვს პაციენტის მკურნალობისადმი კომპლექსური მიდგომა, რაც იმას გულისხმობს, რომ არა მარტო კონკრეტულ დაავადებას ვმკურნალობთ, არამედ ჩვენთან ნამკურნალები, გამოჯანმრთელებული პაციენტის ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივად ზრუნავს ჩვენი ჰოსპიტალის ოჯახის ექიმი.

წამყვანი სპეციალისტები

ჩვენს მრავალპროფილურ (უროლოგია, ქირურგია, გინეკოლოგია) ჰოსპიტალში მხოლოდ დარგის წამყვანი სპეციალისტები მუშაობენ, რაც წარმატებული მკურნალობის ძირითადი გარანტიაა.

ონლაინ მომსახურება

ჰოსპიტალში დამქანცველ რიგში დგომა არ მოგიწევთ, ვინაიდან ჩვენი „ონლაინ კლინიკა“ საშუალებას გაძლევთ სახლიდან გაუსვლელად მოიძიოთ თქვენთვის საჭირო სპეციალობისა და კვალიფიკაციის ექიმი, ონლაინ ჩაეწეროთ მასთან ვიზიტზე ან კონსულტაციაზე. ონლაინ კონსუტაციის შედეგად პაციენტს საშუალება ეძლევა ელექტრონულად მიიღოს მისთვის საჭირო სამკურნალო დანიშნულება ან სამედიცინო კვლევების ნუსხა. ამგვარად მომზადებული პაციენტის შემდგომი ფიზიკური ვიზიტი ექიმთან გაცილებით შედეგიანი იქნება.