დარეგისტრირდით ჩვენი ონლაინ კონსულტაციების სისტემაში და დაჯავშნეთ ექიმთან კონსულტაცია!

ჩვენი „ონლაინ კლინიკა“ საშუალებას გაძლევთ მოიძიოთ თქვენთვის საჭირო სპეციალობის და კვალიფიკაციის ექიმი, ჩაეწეროთ მასთან ვიზიტზე ან ონლაინ კონსულტაციაზე

ონლაინ კონსულტაციის შედეგად პაციენტს საშუალება ეძლევა ელექტრონულად მიიღოს მისთვის საჭირო სამკურნალო დანიშნულება ან სამედიცინო კვლევების ნუსხა. ამგვარად მომზადებული პაციენტის შემდგომი ფიზიკური ვიზიტი ექიმთან გაცილებით შედეგიანი იქნება.