“ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი” გთავაზობთ შემდეგი სახის ონკოლოგიურ მომსახურებებს:

  • ზოგადი ქიმიოთერაპია
  • ბუშტშიდა ქიმიოთერაპია და ბუშტშიდა იმუნოთერაპია